Åsa Palmgren, Dell AB

1000 tack för din medverkan under kick-offen! Vi har fått mycket positiv feedback från ditt uppträdande!