Lars Söderlind, projektledare Ö-viks Kommun

Suveränt jobbat på vår samiska årstidsinvigning Gjirra, återvändandets årstid. Och, det är inte bara renarna som återvänder, du också! Street magic på våra gator blev helt perfekt!